IZ 271/34/2012                                                                              Pruchnik 19-11-2012

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Sukcesywna dostawa materiałów  budowlanych na potrzeby  Urzędu Miejskiego w Pruchniku
w podziale na 4 części”.

zostało rozstrzygnięte.

CZĘŚĆ I Beton  konstrukcyjny C16/20 (B-20)

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

„TRANSBET” Mariusz Grochowicz sp.j. Ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 17250,75 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 26-11-2012 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

„TRANSBET”

Mariusz Grochowicz sp.j.

Ul. Topolowa 5, 37-700 Przemyśl

17250,75

brutto

17250,75

-------------- *100= 100

17250,75

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

Sanakiewicz Sp. z o.o, 37-500 Jarosław, Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 29

18265,50

brutto

17250,75

-------------- *100= 94,45

18265,50

94,45

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część II STAL

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 37-560 Pruchnik, ul. Kościelna 2. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 6088,87 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  26-11-2012 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 37-560 Pruchnik,

ul. Kościelna 2

6088,87

brutto

6088,87

-------------- *100= 100

6088,87

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

 

3

Sanakiewicz Sp. z o.o, 37-500 Jarosław, Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 29

6295,14

brutto

6088,87

-------------- *100= 96,72

6295,14

96,72

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część III CEMENT, WAPNO

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 37-560 Pruchnik, ul. Kościelna 2. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 2594,03 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  26-11-2012 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 37-560 Pruchnik,

ul. Kościelna 2

2594,03

brutto

2594,03

-------------- *100= 100

2594,03

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

 

3

Sanakiewicz Sp. z o.o, 37-500 Jarosław, Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 29

2841,37

brutto

2594,03

-------------- *100= 91,30

2841,37

91,30

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Część IV KRUSZYWO

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Usługi Transportowe, Koparkowe, Handlowe Łukasz Drapała, 37-560 Pruchnik ul. Jarosławska 30. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 6119,99 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  26-11-2012 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Usługi Transportowe, Koparkowe, Handlowe Łukasz Drapała, 37-560 Pruchnik ul. Jarosławska 30

6119,99

brutto

6119,99

-------------- *100= 100

6119,99

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

Sanakiewicz Sp. z o.o, 37-500 Jarosław, Szówsko ul. Ks. Czartoryskich 29

6150,00

brutto

6119,99

-------------- *100= 99,51

6150,00

99,51

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku w podziale na 4 części
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.11.2012 09:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak