IZ 271/35/2012                                                                        Pruchnik 22-11-2012

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

pełnienie obowiązków inspektora nadzoru

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Manevo Marek Łukowski, 21-077 Spiczyn, Ziółków 88. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 24 600,00 brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 28-11-2012 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

7

Manevo Marek Łukowski

21-077 Spiczyn, Ziółków 88

24600,00

brutto

24 600,00

-------------- *100= 100

24 600,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

KULTRES

Ul. Nowosądecka 4/19, 35-505 Rzeszów

42804,00

brutto

24 600,00

-------------- *100= 57,47

42 804,00

57,47

2

Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka z o.o. ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl

25215,00

brutto

24 600,00

-------------- *100= 97,56

25 215,00

97,56

3

ARKADIS

Monika Bakowska

38-120 Czudec, Przedmieście Czudeckie 439

47970,00

brutto

24 600,00

-------------- *100= 51,28

47 970,00

51,28

4

Zakład Usług Inwestycyjnych inż. Zbigniew Nowak

35-045 Rzeszów ul. Hetmańska 9

27183,00

brutto

24 600,00

-------------- *100= 90,50

27 183,00

90,50

5

BPP-INŻ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

37-500 jarosław ul. Waleriana Wróblewskiego 3

29299,83

brutto

24 600,00

-------------- *100= 83,96

29 299,83

83,96

6

Biuro Obsługi Budowlanej Daszkowski Jan

35-605 Rzeszów ul. Zawilcowi 1/3

51500,00

brutto

24 600,00

-------------- *100= 47,77

51 500,00

47,77

8

Grupa Inwestor Sp. z o.o.

35-326 Rzeszów ul. Graniczna 1b

29520,00

brutto

24 600,00

-------------- *100= 83,33

29 520,00

83,33

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.11.2012 13:57
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak