Zmiany w zatwierdzonym zestawieniu przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2003 r.

UCHWAŁA Nr 66/IX/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie :
zmian w zatwierdzonym zestawieniu przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2003 r.

Działająca podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591/ z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonuje się zmiany zatwierdzonego zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2003 r. w części dotyczącej:

WYDATKI:

  1. zmniejsza się zakup drzew, krzewów na zieleniaki i wysypisko śmieci o kwotę 880,00 zł,
  2. zwiększa się wydatki na wykonanie badań kontroli technicznej opryskiwaczy z terenu gminy Pruchnik o kwotę 880,00 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 66/IX/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 25 lipca 2003 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

900

-

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

X

880

-

90011

-

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

X

880

-

-

4210

Materiały i wyposażenia

X

880

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

880

X


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w zatwierdzonym zestawieniu przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 09:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.