IZ 271/32/2012                                                            Pruchnik  23-11-2012

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma Budowlano –Remontowa BALBUD Ul. Górnoleżajska 5, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 686 879,64 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 04-12-2012 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

7

Firma Budowlano –Remontowa

BALBUD

Ul. Górnoleżajska 5

37-500 Jarosław

686 879,64

brutto

686 879,64

----------------- *100= 100

686 879,64

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

„Inter-Pol” Szówsko, ul. Zamojska 10

37-500 Jarosław

845 341,34

686 879,64

----------------- *100= 81,25

845 341,34

81,25

2

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE

Waldemar Lenar

Urzejowice 497

37-200 Przeworsk

737 386,09

686 879,64

----------------- *100= 93,15

737 386,06

93,15

3

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – BUDOWLANE

„HOŁYSZKO” Sp. z o.o.

Ul. Batorego 55 A

37-700 Przemyśl

861 496,17

686 879,64

----------------- *100= 79,73

861 496,17

79,73

4

„STAND” Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

36-004 ŁĄKA 417 A

830 105,55

686 879,64

----------------- *100= 82,75

830 105,55

82,75

5

BAL-BUD Sp. z o.o.

Ul. Kasprowicza 2

37-100 Łańcut

748 800,79

686 879,64

----------------- *100= 91,73

748 800,79

91,73

6

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ZAWPOL” Spółka z o.o.

PIGANY 1

37-530 Sieniawa

735 792,76

686 879,64

----------------- *100= 93,35

735 792,76

93,35

8

ZAKŁAD BUDOWLANO – KONSERWATORSKI

„ARKADY”

Ul. Długosza 9

37-500 Jarosław

924 929,93

686 879,64

----------------- *100= 74,26

924 929,93

74,26

9

Usługowy Zakład Murarsko – Malarski

Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217

37-710 Żurawica

763 363,92

686 879,64

----------------- *100= 89,98

763 363,92

89,98

10

Sanakiewicz Spółka z o.o.

37-500 Jarosław, Szówsko

Ul. Ks. Czartoryskich 29

782 456,03

686 879,64

----------------- *100= 87,79

782 456,03

87,79

11

JAROSŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

„BUDEXIM” S.A.

Ul. Poniatowskiego 53

37-500 JAROSŁAW

698 509,72

686 879,64

----------------- *100= 98,34

698 509,72

98,34

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:23.11.2012 12:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak