Zarządzenie Nr 65/2012

Burmistrza Pruchnika

z dnia 05.12.2012

w sprawie: nieodpłatnego przekazania drewna z mienia komunalnego w miejscowości Kramarzówka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, Burmistrz Pruchnika, zarządza co następuje:

§ 1.

Drewno pozyskane z lasu mienia komunalnego w miejscowości Kramarzówka (żerdzie) w ilości 2,54 m3 przekazać nieodpłatnie: na potrzeby Gminy Pruchnik.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 65/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.12.2012 00:13
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.01.2013 18:58