IZ 271/36/2012                                                                   Pruchnik 10-12-2012

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Auto-Watkem Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 4, 35-307 Rzeszów. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 46 000,00brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 17-12-2012 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Auto-Watkem Sp. z o.o.,
Al. Armii Krajowej 4,
35-307 Rzeszów

46 000,00

brutto

46 000,00

-------------- *100= 100

46 000,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

L'EMIR I. Juszczyk
H. Juszczyk Spółka Jawna

Ul. Sobieskiego 16

41-300 Dąbrowa Górnicza

61 217,10

brutto

46 000,00

-------------- *100= 75,14

61 217,10

75,14

3

AUTO-Żoliborz Sp. z o.o.

Ul. Rudnickiego 3

01-858 Warszawa

49 610,00

brutto

46 000,00

-------------- *100= 92,72

49 610,00

92,72

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:10.12.2012 11:31
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak