Zmiana uchwały Rady Gminy Pruchnik Nr 35/V/2003 z dnia 27.02.2003 r. w sprawie założenia gimnazjum w Rozborzu Długim.

UCHWAŁA Nr 69/IX/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie :
zmiany uchwały Rady Gminy Pruchnik Nr 35/V/2003 z dnia 27.02.2003 r. w sprawie założenia gimnazjum w Rozborzu Długim.

Działająca podstawie art. 5 ust 2 pkt 1, art. 58 ust 1, 2, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W uchwale Nr 35/V/2003 z dnia 27.02.2003 r. w sprawie założenia gimnazjum w Rozborzu Długim w § 2 po zdaniu :

“Obwód gimnazjum obejmuje miejscowości Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzepin” wprowadza się zapis o brzmieniu :

“Siedzibą gimnazjum jest budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Rozbórz Długi Nr 104”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia , Opieki Społecznej , Ładu i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Ochrony P. Poż., Funkcjonowania Samorządów Wiejskich, Organizacji Społecznych, Związków Zawodowych, Spraw Rodziny Rady Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Rady Gminy Pruchnik Nr 35/V/2003 z dnia 27.02.2003 r. w sprawie założenia gimnazjum w Rozborzu Długim.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 10:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.