SIWZ  z  załącznikami

Załącznik nr 1 – oferta cenowa;

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – formularz cenowy Excelu składający się z sześciu(6) arkuszy kalkulacyjnych dla SP

Załącznik nr 5 stanowi  nr 2 do umowy Oświadczenie Podwykonawcy

Załącznik nr 6- oświadczenie osób fizycznych

zostały spakowane w RAR

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:21.12.2012 14:14
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:21.12.2012 14:14