Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku

Pruchnik  02-01-2013

 

Nr IZ 271/37/2012

Unieważnienie postępowania

 

Działając na podstawie art. .93 ust1 pkt4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póż. zm.) Burmistrz Pruchnika informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego NR IZ 271/37/2012 ogłoszonego 24/12/2012r na PORTALU/UZP pod numerem: 526586 - 2012 na Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku zostaje unieważnione.

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy pzp Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe.

 

W prowadzonym postępowaniu oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.01.2013 12:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż