Zarządzenie Nr 67/2012

Burmistrza Pruchnika

z dnia 06.12.2012

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U, nr 142 poz. 1591 z póz. zm.), Burmistrz Pruchnika, zarządza co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 4 829 zł
  w tym:
  • dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej 4 829 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 21 982 zł
   w tym:
  • dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na a) opłacenie składki zdrowotnej 418 zł
  • zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych 21 564 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 134,131.

§ 2.

 

 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 829 zł
  w tym:
  • bieżące funkcjonowanie OPS 4 829 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 21 982 zł
  w tym:
  • opłacenie składki zdrowotnej 418 zł
  • remonty na drogach w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych 21 564 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Pruchniku na kwotę 303 346 zł


Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych na kwotę 60 259 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

 

Dokonuje się zmiany w Funduszu Sołeckim – Rozbórz Okrągły – polegającej na zmianie paragrafu klasyfikacji budżetowej.


 

Szczegóły zawiera zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 67/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:06.12.2012 21:21
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:03.01.2013 21:31