Zarządzenie Nr 66/2012

Burmistrza Pruchnika

z dnia 05.12.2012

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 56/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 30.10.2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.

Działając na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

 

Skreśla się w całości §5 wraz z załącznikiem Nr 4 Zarządzenia Nr 56/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 30.10.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok dotyczącego podziału rezerwy celowej.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 66/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:05.12.2012 00:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak