Zarządzenie Nr 69/2012

Burmistrza Pruchnika

z dnia 18.12.2012

w sprawie: rozdysponowania drewna pochodzącego z zadrzewień mienia komunalnego Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/, zarządzam co następuje:

§ 1.

Drewno pozyskane na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

  • nr OLR-III.613.66.2011 z dnia 06.10.2011 z działki nr ewid. 49/15,
  • nr OLR-III.613.16.2012 z dnia 28.03.2012 z działki nr ewid. 73,
  • nr OLR-III.613.17.2012 z dnia 28.03.2012 z działki nr ewid. 240,
  • nr OLR-III.613.18.2012 z dnia 07.05.2012 z działki nr ewid. 1807/1,
  • nr OLR-III.613.34.2012 z dnia 28.05.2012 z działki nr ewid. 27/1 ,
  • nr OLR-III.613.35.2012 z dnia 28.05.2012 z działki nr ewid. 1454/7,
  • nr OLR-III.613.53.2012 z dnia 15.06.2012 z działki nr ewid. 73,
  • nr OLR-III.613.57.2012 z dnia 11.07.2012 z działki nr ewid. 369/17,

przekazać nieodpłatnie na potrzeby Gminy Pruchnik.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                               Burmistrz Pruchnika

                                                                                              mgr inż. Wacław Szkoła

.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 69/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.12.2012 19:07
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak