Pruchnik  03-01-2013

 

Nr IZ 271/38/2012

Unieważnienie postępowania

 

Działając na podstawie art. .93 ust1 pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póż. zm.) Burmistrz Pruchnika informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego NR IZ 271/38/2012 ogłoszonego 21/12/2012r na PORTALU/UZP pod numerem: 525240 - 2012 na

 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik


zostaje unieważnione.

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe. 

W prowadzonym postępowaniu  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:03.01.2013 11:58
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:03.01.2013 11:58