IZ 271/1/2013                                                                                     Pruchnik 11-01-2013

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na :

Zakup paliwa dla samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego

 w Pruchniku

zostało rozstrzygnięte.

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

F.H.U. „Bis” Bożena Kuźma ul. Bieszczadzka 1, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 254 746,53 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 17-01-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

F.H.U. „Bis” Bożena Kuźma ul. Bieszczadzka 1, 37-560 Pruchnik

254 746,53

brutto

254 746,53

-------------- *100= 100

254 746,53

100

 

 

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup paliwa dla samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:11.01.2013 12:55
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:11.01.2013 12:55