Wybory Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 63/VIII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie :
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Dokonać wyboru w głosowaniu tajnym kartkami Pana Radnego Władysława Flaka na Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik stosunkiem głosów: na obecnych na Sesji 13 Radnych za kandydaturą Pana Radnego Władysława Flaka głosowało 8 radnych przeciw 5 radnych, wstrzymujących się od głosu nie było.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 09:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.