IZ 271/2/2013                                                                            Pruchnik 18-01-2013

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Zakup i dostawa pakietów pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36, 12-130 Pasym. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 21 701,99 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 24-01-2013 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

NOVUM

Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński Grom 36, 12-130 Pasym

21701,99

brutto

21701,99

-------------- *100= 100

21701,99

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna

Ul. 1-go maja 6

46-073 Chróścina

26822,05

brutto

21701,99

-------------- *100= 80,91

26822,05

80,91

3

P.P.H.U. Sławomir Złoch

„Edu-Max”

Bącka Huta 17c, 83-334 Miechucino

27169,17

brutto

21701,99

-------------- *100= 79,88

27169,17

79,88

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i dostawa pakietów pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.01.2013 09:51
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak