Zarządzenie Nr 70/2012

Burmistrza Pruchnika

z dnia 27.12.2012

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnika na 2012 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U, nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy na kwotę 25 115 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych na kwotę 68 440 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 2 296 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 62 300 zł.

Szczegóły zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 70/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.12.2012 19:50
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:20.01.2013 20:02