IZ 271/3/2013                                                              Pruchnik 24-01-2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Opracowanie  projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizami urbanistycznymi

 

zostało rozstrzygnięte.

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Symetria Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna, Tomasz Rudnik, 37-700 Przemyśl, ul Łukasińskiego 7. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 24 150,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 04-02-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

5

 Symetria Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna

Tomasz Rudnik

37-700 Przemyśl

Ul Łukasińskiego 7

24 150,00

brutto

24150,00

-------------- *100= 100

24150,00

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

mgr inż. arch. Andrzej Pawłowski

37-700 Przemyśl ul Paderewskiego 20/92

Oferta odrzucona

2

Biuro Architektoniczne Wiercioch

35-122 Rzeszów

ul Kotuli 34

30 940,65 zł brutto

24150,00

-------------- *100= 78,06

30940,65

78,06

 

3

mgr inż. arch. Zygmunt Strączyk, 37-500 Jarosław oś Armii Krajowej 8/28

Oferta Odrzucona

4

mgr inż. arch. Józef Olech

37-700 Przemyśl

ul. Malawskiego 25/5

30 600 zł brutto

24150,00

-------------- *100= 78,93

30600,00

78,93

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono oferty nr 1 i 3 złożone przez:

Oferta nr 1 mgr inż. arch. Andrzej Pawłowski, 37-700 Przemyśl ul Paderewskiego 20/92,

Oferta nr 3 mgr inż. arch. Zygmunt Strączyk, 37-500 Jarosław oś  Armii Krajowej 8/28.

 

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania t
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:24.01.2013 15:04
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.01.2013 15:19