Zarządzenie Nr 71/2012

Burmistrza Pruchnika

z dnia 31.12.2012

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnika na 2012 rok.

Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U, nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

 

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych na kwotę 16 100 zł.


Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 10 000 zł.

 

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 2 800 zł, z przeznaczeniem na:

  • umowa o dzieło za opracowanie planów z zagospodarowania przestrzennego 1 300 zł
  • wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego 1 500 zł

Szczegóły zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia .

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 71/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:31.12.2012 22:44
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:24.01.2013 22:51