Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 157/XXI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik
.

Działając na podstawie art..18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.,

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na 2012 r. dokonuje się zmian
  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
 2. Załącznik Nr 1 do WPF otrzymuje brzmienia załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 1. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3 686 602zł, w tym:
  • w 2013 roku do kwoty 2 389 333 zł
  • w 2014 roku do kwoty 1 026 541 zł
 3. Załącznik Nr 2 do WPF otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2012 21:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.