Wygaśnięcie mandatu radnego.

UCHWAŁA Nr 51/VII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie :
wygaśnięcia mandatu radnego.

Działająca na podstawie art. 190 ust. 1 pkt. 2a i ust. 2 z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich /Dz. U. Nr 95 poz. 602 i Nr 160 poz. 1060 z 2001 r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 220 Nr 113 poz. 984 Nr 127 poz. 1089 i Nr 214 poz. 1806 Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego w związku z art. 24 f ustawy samorządowej z dnia 8 marca 1990 r. - Pana Marka Potyrały wybranego w okręgu wyborczym nr 5 w miejscowości Pruchnik Dolny.

§ 2.

Niniejsza uchwała podlega niezwłocznemu doręczeniu zainteresowanemu i przesłaniu Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pruchnik oraz w okręgu wyborczym nr 5 w miejscowości Pruchnik Dolny

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wygaśnięcie mandatu radnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 08:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.