IZ271/4/2013                                                                                                                                                   Pruchnik 18-02-2013

 

Informacja o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych

 

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Usługi Geodezyjne Geodeta Uprawniony Tadeusz Szczepanik, Ul. Słowackiego 8/7, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 30 836,10 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 25-02-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

5

Usługi Geodezyjne Geodeta Uprawniony Tadeusz Szczepanik

Ul. Słowackiego 8/7

37-500 Jarosław

30 836,10

30 836,10

-------------- *100= 100

30 836,10

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych geod. upr. Jerzy Frankiewicz

Ul. Jagiellonów 3/31

37-500 Jarosław

47 970,00

30 836,10

-------------- *100= 64,28

47 970,00

64,28

2

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” Sp. z o.o.

Ul. 3 –go Maja 85

37-500 Jarosław

46 174,20

30 836,10

-------------- *100= 66,78

46 174,20

66,78

 

3

NET Sp. z o.o. A. Kubas s.c.

Ul. Rynek 27

37-200 Przeworsk

49 770,00

30 836,10

-------------- *100= 61,96

49 770,00

61,96

4

„SPEC-GEO” Usługi Geodezyjne S.C.

P.Bober, A.Kołodziej, P.Ożga, S.Paszt

Ul. Racławicka 1

37-500 Jarosław

49 507,50

30 836,10

-------------- *100= 62,29

49 507,50

62,29

6

Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.

Ul. Geodetów 1

35-328 Rzeszów

64 083,00

30 836,10

-------------- *100= 48,12

64 083,00

48,12

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Biuro Inżynierskie „JJ”

Ul. Pełkińska 27

37-500 Jarosław

55 473,00

30 836,10

-------------- *100= 55,59

55 473,00

55,59

8

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „LeMar” Sp. z o.o.

Ul. Gabriela Narutowicza 1

37-500 Jarosław

 

65 374,50

30 836,10

-------------- *100= 47,17

65 374,50

47,17

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:18.02.2013 12:14
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:18.02.2013 12:14