Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 67926-2013 z dnia 2013-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
3. Zakres zamówienia obejmuje dwa zadania w podziale na: 3.1.ZADANIE NR 1 DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NPRDL - zał. nr 5a I.Roboty przygotowawcze kpl 1 II.Roboty ziemne kpl 1 III.Odwodnienie kpl...
Termin składania ofert: 2013-03-06


 Ogłoszenie przekazano na PORTAL/UZP :Numer ogłoszenia: 85794 - 2013; data zamieszczenia: 01.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 67926 - 2013 data 19.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, fax. 16 6236130.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
  • W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy tysięcy złotych) w terminie do dnia 06.03.2013 r., do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 20 000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy tysięcy złotych) w terminie do dnia 07.03.2013 r., do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 16a.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 21.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZMIANA OGŁOSZENIA Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:01.03.2013 14:56
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:01.03.2013 14:56