Wieloletni program inwestycyjny.

UCHWAŁA Nr 54/VII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie :
wieloletniego programu inwestycyjnego.

Działająca na podstawie art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia o samorządzie gminnym /Dz. U Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 110 ust 4 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w limitach wydatków programu pod nazwą “Czysta i zdrowa gmina” - wodociągowanie Kramarzówka - Helusz. Zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych w kwocie 83.391 zł w/w zadania, a zwiększeniu wydatków bieżących celem odprowadzenia podatku od towarów i usług (VAT) który podlega zwrotowi z tytułu realizacji wyżej wymienionego tytułu inwestycyjnego.

Limit wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2003 r. - 1.606.609
2004 r.-  600.000

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wieloletni program inwestycyjny.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 08:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż