Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

UCHWAŁA Nr 55/VII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Działająca na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Udzielić pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pod nazwą budowa chodnika, w ciągu drogi 881 Łańcut - Żurawica w miejscowości Pruchnik w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia z Zarządem Województwa Podkarpackiego porozumienia wg wzoru stanowiącego załącznik do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.