IZ 271/5/2013                                                                           Pruchnik 08-03-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Skanska S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie Rudna Mała 47 , 36-060 Głogów Małopolski. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 843 425,48 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 14-03-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

4

Skanska S.A.

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie

Rudna Mała 47

36-060 Głogów Małopolski

843 425,48

843 425,48

---------------- *100= 100

843 425,48

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o.

37-700 Przemyśl,

Ul. Sielecka 2

960 437,70

843 425,48

---------------- *100= 87,82

960 437,70

87,82

2

EURO CARGO Sp. z o.o.

Ul. Spółdzielcza 1

38-100 Strzyżów

873 856,08

843 425,48

---------------- *100= 96,52

873 856,08

96,52

 

3

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO

BUDINSTEL

UL. Głęboka 11b

37-200 Przeworsk

1 432 671,56

Oferta odrzucona

-

5

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ Popek i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

880 587,38

843 425,48

---------------- *100= 95,78

880 587,38

95,78

6

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.

37-500 Jarosław

Ul. Poniatowskiego 6

977 643,09

843 425,48

---------------- *100= 86,27

977 643,09

86,27

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa ulic Orłowicza, Długiej i Leśnej (nr dz. 1836/1, 1838/4) w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:08.03.2013 14:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak