Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89244-2013 z dnia 2013-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pruchnik
Zakres zamówienia obejmuje : 1) Roboty na parkingu w tym a. Roboty przygotowawcze kpl 1 b. Roboty ziemne kpl 1 c. Podbudowy 1069 m2 d. Roboty nawierzchniowe - nawierzchnia z płyt drogowych typu JOMBO zbrojony lub równoważne...
Termin składania ofert: 2013-03-20


Numer ogłoszenia: 105552 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89244 - 2013 data 05.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, fax. 16 6236130.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..

·                  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2013 godzina 10:00, miejsce: w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pok. nr 21..

·                  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2013 godzina 10:00, miejsce: w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pok. nr 21..

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA OGŁOSZENIA „Wykonanie parkingu publicznego w miejscowości Pruchnik”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:15.03.2013 14:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak