Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003 rok

UCHWAŁA Nr 56/VII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie :
zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003 rok.

Działająca na podstawie art. 18 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 56/VII/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 24 maja 2003 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003 rok.

Lp.

Zadania

Dział klasyfikacji

Rozdział klasyfikacji

Paragraf Klasyfikacji

Kwota w złotych

1.

Stan na początku roku na rachunkach bankowych

-

-

-

1.167

2.

Przychody

-

-

-

3.033

-

a) wpływy z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski

900

90011

069

3.033

3.

Wydatki

-

-

-

4.200

-

a) zakup worków na śmieci

900

90011

4210

1.000

b) zakup drzew, krzewów na zieleniaki i wysypisko śmieci

900

90011

4210

2.200

c) opracowanie monitoringu gleb

900

90011

4300

1.000


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2003 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 09:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.