Nr IZ 271/7/2013                                                                Pruchnik 18-03-2013

 

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Dotyczy postępowania na realizację zadania pn. Wykonanie parkingu publicznego
w miejscowości Pruchnik

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.)
, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1: Czy w zakresie w/w przetargu jest (zgodnie z załączonym do SIWZ planem sytuacyjnym)?:

- wykonanie przełożenia sieci gazowej Dn 25 PE w rejonie od proj. zjazdu publicznego KM 0+213.94 m (zjazd do parkingu) do zjazdu KM 0+165,76

- wykonanie przełożenia wodociągu i gazociągu pod skrzyżowanie w zjeździe KM 0+151,19

Odpowiedź 1: – Dotyczy przełożenia sieci gazowej i wodociągowej przebiegającej pod projektowaną nawierzchnią parkingu.

 

 

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zapytania i odpowiedzi 2 Wykonanie parkingu publicznego w miejscowości Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.03.2013 14:36
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak