IZ 271/6/2013                                                                                Pruchnik 21-03-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Roboty remontowe na stadionie w Pruchniku

zostało rozstrzygnięte

Zadanie 1.  BUDOWA CHODNIKA DOJŚCIE DO TRYBUN Z BARIERKĄ

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn, Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 53 542,86 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 27-03-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

7

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn, Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik

53 542,86

53 542,86

---------------- *100= 100

53 542,86

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Produkcyjno – Handlowo- Usługowy „JAR” s.c.

 Jan Synoś, Ryszard Rząsa

Kielnarowa 20

36-020 Tyczyn

85 528,85

53 542,86

---------------- *100= 62,60

85 528,85

62,60

6

Przedsiębiorstwo Drogowo – Usługowe „RUD-BUD” Łukasz Pawlikowski

Rudołowice 234 a

37-565 Roźwienica

54 020,75

53 542,86

---------------- *100= 99,12

54 020,75

99,12

 

9

FHU „PŁOTEX”

Mariusz Płocica

37-205 Zarzecze

85 543,57

53 542,86

---------------- *100= 62,59

85 543,57

62,59

10

„BANPOL” Sp. z o.o.

Cząstkowice 72

37-565 Roźwienica

72 224,04

53 542,86

---------------- *100= 74,13

72 224,04

74,13

11

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

67 681,08

53 542,86

---------------- *100= 79,11

67 681,08

79,11

12

Sanakiewicz Spółka z o.o.

Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław

73 243,18

53 542,86

---------------- *100= 73,10

73 243,18

73,10

13

Firma Handlowo Usługowa „STANEX – BUD” Arkadiusz Stankiewicz

Ul. Pełkińska 156

37-500 Jarosław

69 579,45

53 542,86

---------------- *100= 76,95

69 579,45

76,95

14

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO

BUDINSTEL

UL. Głęboka 11b

37-200 Przeworsk

81 922,80

53 542,86

---------------- *100= 65,36

81 922,80

65,36

16

Usługowy Zakład Murarski i Malarski Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217

37-710 Żurawica

69 528,37

53 542,86

---------------- *100= 77,01

69 528,37

77,01

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zadanie 2.  WYKONANIE OGRODZENIA I PRZEPUSTU

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Firma Remontowo – Budowlana Mirosław Piątek, Mirocin 379, 37-200 Przeworsk. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 49 988,96 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 27-03-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

15

Firma Remontowo – Budowlana Mirosław Piątek

Mirocin 379

37-200 Przeworsk

49 988,96

49 988,96

---------------- *100= 100

49 988,96

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Zakład Produkcyjno – Handlowo- Usługowy „JAR” s.c.

 Jan Synoś, Ryszard Rząsa

Kielnarowa 20

36-020 Tyczyn

58 305,62

49 988,96

---------------- *100= 85,74

58 305,62

85,74

3

Zakład Usługowo – Handlowy Bąk Leszek

Ul. Pruchnicka 15 A

37-500 Jarosław

59 910,86

49 988,96

---------------- *100= 83,44

59 910,86

83,44

4

MPM GROUP Marcin Pieczonka

28-100 Busko Zdrój

Os. Gen. Andersa 5/28

81 892,23

49 988,96

---------------- *100= 61,04

81 892,23

61,04

 

5

A&D Anna Dyduła

Ul. Józefa Chełmońskiego 245

31-348 Kraków

77 762,37

49 988,96

---------------- *100= 64,28

77 762,37

64,28

8

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OLI” Ewelina Furmanowicz

Perkowo, ul. Wolsztyńska 16

64-234 Przemęt

56 207,19

49 988,96

---------------- *100= 88,94

56 207,19

88,94

9

FHU „PŁOTEX”

Mariusz Płocica

37-205 Zarzecze

99 395,43

49 988,96

---------------- *100= 50,29

99 395,43

50,29

10

„BANPOL” Sp. z o.o.

Cząstkowice 72

37-565 Roźwienica

79 375,09

49 988,96

---------------- *100= 62,98

79 375,09

62,98

11

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

61 962,60

49 988,96

---------------- *100= 80,67

61 692,60

80,67

13

Firma Handlowo Usługowa „STANEX – BUD” Arkadiusz Stankiewicz

Ul. Pełkińska 156

37-500 Jarosław

60 938,87

49 988,96

---------------- *100= 82,03

60 938,87

82,03

16

Usługowy Zakład Murarski i Malarski Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217

37-710 Żurawica

76 698,75

49 988,96

---------------- *100= 65,18

76 698,75

65,18

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zadanie 3. DOSTAWA I MONTAZ BOKSÓW DLA ZAWODNIKÓW

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

FHU „PŁOTEX” Mariusz Płocica, 37-205 Zarzecze. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 9 818,35 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa
w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 27-03-2013 roku.

 Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

9

FHU „PŁOTEX”

Mariusz Płocica

37-205 Zarzecze

9 818,35

9 818,35

---------------- *100= 100

9 818,35

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

ARTISPOL

mgr inż. Sebastian Żak

Pełkinie 352

37-511 W. Pełkińska

15 399,99

9 818,35

---------------- *100= 63,76

15 399,99

63,76

8

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OLI” Ewelina Furmanowicz

Perkowo, ul. Wolsztyńska 16

64-234 Przemęt

9 997,44

9 818,35

---------------- *100= 98,21

9 997,44

98,21

10

„BANPOL” Sp. z o.o.

Cząstkowice 72

37-565 Roźwienica

14 061,19

9 818,35

---------------- *100= 69,83

14 061,19

69,83

11

Usługi Stolarsko – Budowlane Marek Kurpiel

Tyniowice 66

37-565 Roźwienica

15 452,56

9 818,35

---------------- *100= 63,54

15 452,56

63,54

12

Sanakiewicz Spółka z o.o.

Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29

37-500 Jarosław

23 652,14

9 818,35

---------------- *100= 41,51

23 652,14

41,51

16

Usługowy Zakład Murarski i Malarski Zbigniew Antosyk

Buszkowice 217

37-710 Żurawica

14 713,85

9 818,35

---------------- *100= 66,73

14 713,85

66,73

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Roboty remontowe na stadionie w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:21.03.2013 11:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak