IZ 271/7/2013                                                                                             Pruchnik 29-03-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Wykonanie parkingu publicznego w miejscowości Pruchnik

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 212 708,92 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 04-04-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

8

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ Popek i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

212 708,92

212 708,92

---------------- *100= 100

212 708,92

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Skanska S.A.

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

(Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie

Rudna Mała 47

36-060 Głogów Małopolski)

233 600,74

212 708,92

---------------- *100= 91,06

233 600,74

91,06

2

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO

BUDINSTEL

UL. Głęboka 11b

37-200 Przeworsk

253 032,72

Oferta odrzucona

-

3

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o.

37-700 Przemyśl,

Ul. Sielecka 2

262 300,35

212 708,92

---------------- *100= 81,10

262 300,35

81,10

4

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni

Ul. Białobrzeska 118

37-110 Żołynia

234 697,35

212 708,92

---------------- *100= 90,64

234 697,35

90,64

5

„BANPOL” Sp. z o.o.

Cząstkowice 72

37-565 Roźwienica

567 958,22

212 708,92

---------------- *100= 37,46

567 958,22

37,46

6

PPHU Agropol-bis s.c.

Dzierżak Waldemar, Kot Ryszard

37-125 Czarna 562

250 551,73

212 708,92

---------------- *100= 84,90

250 551,73

84,90

7

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.

37-500 Jarosław

Ul. Poniatowskiego 6

291 079,98

212 708,92

---------------- *100= 73,08

291 079,98

73,08

9

Zakład Usługowo –Handlowy „DROGBUD”

Krzysztof Filip

36-230 Golcowa 89

289 690,45

212 708,92

---------------- *100= 73,43

289 690,45

73,43

10

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

(Strabag Sp. z o.o.

Ul. Hanasiewicza 19

35-103 Rzeszów)

233 226,70

212 708,92

---------------- *100= 91,21

233 226,70

91,21

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono ofertę nr 2

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie parkingu publicznego w miejscowości Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.03.2013 09:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak