Wystąpienie z wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego o umorzenie całości opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

UCHWAŁA Nr 58/VII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie :
wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego o umorzenie całości opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Działająca na podstawie art. 12 ust. 16 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.Nr.16 poz. 78 z 1995 r. z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Wystąpić z wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego o umorzenie całości opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej pod inwestycję o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania budowa Gimnazjum w Pruchniku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem do Marszałka Województwa Podkarpackiego o umorzenie całości opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 09:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż