Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.

UCHWAŁA Nr 171/XXIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r
.

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Pruchnik na 2014 r. 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika. 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2013 07:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.