Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu zabudowane nieruchomości w Pruchniku stanowiące pozostałości dawnego zamku w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 172/XXIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu zabudowane nieruchomości w Pruchniku stanowiące pozostałości dawnego zamku w Pruchniku
.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tekst jednolity ustawy. Dz. U. Nr. 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1, art. 31 i art 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z 2010 roku nr 102, poz. 651/,

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na oddanie w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, z równoczesną sprzedażą budynków oraz innych urządzeń położonych na niżej wymienionych działkach w Pruchniku: 

  • działka numer 2377 o powierzchni 7,0574 ha przy ulicy Zamkowej - zabudowana pozostałościami dawnego zamku w Pruchniku,
  • działka numer 2453 o powierzchni 1,0186 ha - przy ulicy Zamkowej - zabudowana "dawnym dworem'' w Pruchniku. 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika. 

 

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku. 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu zabudowane nieruchomości w Pruchniku stanowiące pozostałości dawnego zamku w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2013 07:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.