Przystąpieniae do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016”

UCHWAŁA Nr 176/XXIII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie: przystąpienia do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016”
.

Działając na podstawie art. 7 ust.1, pkt 8 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Pruchnik do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016” zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
  2. Zgłasza się do uczestnictwa w realizacji programu, o którym mowa w ust. 1 Sołectwo Świebodna.

§ 2.

 

Środki finansowe na pokrycie finansowej partycypacji w kosztach realizacji programu zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na 2013 r.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpieniae do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2013 08:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.