Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 59/VII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie :
przeznaczenia gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.

Działająca na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tj. Dz. U. Nr 16 poz. 95 z 1990 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21-08-1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 25 maja 2000 roku Dz. U. Nr 46 poz. 543/ z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości:

 1. W miejscowości Jodłówka:
  • działka Nr 2659 o powierzchni - 0,37 ha
  • działka Nr 1788/1 o powierzchni - 0,38 ha
 2. W miejscowości Kramarzówka:

  • działka Nr 584/3 o powierzchni - 0,06 ha

 3. W miejscowości Rozbórz Długi:
  • działka Nr 505 o powierzchni - 0,0682 ha
  • działka Nr 510 o powierzchni - 0,0690 ha
  • działka Nr 867 o powierzchni - 0,4122 ha
  • działka Nr 869 o powierzchni - 0,2751 ha
 4. W miejscowości Rzepin:
  • działka Nr 816/1 o powierzchni - 2,25 ha
  • działka Nr 818/1 o powierzchni - 0,33 ha

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie gruntu Gminy Pruchnik do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 09:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.