SIWZ + załączniki zostały umieszczone na stronie www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce: zamówienia publiczne/przetargi/rok 2013/SIWZ/ (IZ 271/8/2013)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 i 24 o speł warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 - wzór umowy- 10 kpl,

Załącznik nr 5 – lista obiektów objętych postępowaniem, specyfikacją zużycia energii, wykaz umów kompleksowych, terminy do kiedy są zawarte umowy,

zostały spakowane i umieszczone poniżej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:22.04.2013 07:30
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:22.04.2013 07:30