SIWZ i załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 i 24 o speł warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 – wykaz robót ,

Załącznik nr 5 -  wykaz sprzętu

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Zostały spakowane w RAR i umieszczone poniżej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:26.04.2013 12:52
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:26.04.2013 12:52