SIWZ i złączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – oświadczenie z art. 22 i 24 o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczenia;

Załącznik nr 3 – Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

Załącznik nr 4 – wzór umowy ,

Załącznik nr 5 -  przedmiar/kosztorys ofertowy,

Załącznik nr 6 – STWiOR,

zostały spakowane w RAR i umieszczone poniżej

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej Rzeplin – Świebodna obejmująca działki nr 808 i 829 w km 0+000 – 0+926”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:26.04.2013 15:09
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:26.04.2013 15:09