Diety dla wice Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 61/VII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie :
diety dla wice Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 253 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się dietę miesięczną dla Wice Przewodniczącej Rady Gminy Pruchnik w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za udział w sesji i komisjach stałych .

Powyższa dieta przysługuje do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Diety dla wice Przewodniczącego Rady Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 09:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.