IZ 271/10/2013                                                                        Pruchnik 14-05-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe na

 

Remont drogi gminnej Rzeplin – Świebodna obejmująca działki nr 808 i 829 w km 0+000 – 0+926

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A., 37-500 Jarosław, Ul. Poniatowskiego 6. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 386518,15 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 20-05-2013 roku.

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

3

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.

37-500 Jarosław

Ul. Poniatowskiego 6

386 518,15

386 518,15

---------------- *100= 100

386 518,15

100

 

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

brutto

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

(Strabag Sp. z o.o.

Ul. Hanasiewicza 19

35-103 Rzeszów)

432 488,73

386 518,15

---------------- *100= 89,37

432 488,73

89,37

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku

Spółka Akcyjna

Ul. Mickiewicza 79

37-300 Leżajsk

405 643,51

386 518,15

---------------- *100= 95,29

405 643,51

95,29

4

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO I SPECJALISTYCZNEGO

BUDINSTEL

UL. Głęboka 11b

37-200 Przeworsk

438 449,77

386 518,15

---------------- *100= 88,16

438 449,77

88,16

5

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ Popek i Syn Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

471 927,14

386 518,15

---------------- *100= 81,90

471 927,14

81,90

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont drogi gminnej Rzeplin – Świebodna obejmująca działki nr 808 i 829 w km 0+000 – 0+926
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.05.2013 11:52
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak