IZ 271//8/2013                                                                                        Pruchnik 2013-05-17

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania nr IZ 271/8/2013

pn

Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

 

Nr ogłoszenia opublikowany w Dz..U.U.E    nr   2013/S 078-131152  z dnia 20-04 -2013.

Zmiana ogłoszenia opublikowana  w Dz.U.U.E  nr 2013/S 090-152004   z dnia  10-05-2013

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759z póżn. Zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zał. nr 1  formularz ofertowy , .

I  Zmiana siwz  formularza  ofertowego  zał  nr 1 do SIWZ w kolumnie B i D

 

Było

mWh

 

Otrzymuje brzmienie

kWh

 Poniżej umieszczono  zmodyfikowany załącznik  nr 1 do siwz

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZMIANA SIWZ Nr 2 Zakup energii elektrycznej dla 110 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:17.05.2013 13:58
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:17.05.2013 13:58