Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2002 rok.

UCHWAŁA Nr 44/VI/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie :
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2002 rok.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r./Dz. U. Nr 155 poz. 1014/ Rada Gminy Pruchnik po pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie oraz Komisję Rewizyjną Rady Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Po dokonaniu analizy wykonania założeń społeczno gospodarczych budżetu gminy za 2002 rok nie stwierdza się nieprawidłowości w realizacji planowanych zadań. Rada Gminy Pruchnik postanawia ocenić realizację budżetu i założeń społeczno gospodarczych za 2002 rok oraz przyjąć sprawozdanie przedstawione przez Wójta Gminy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wyniki głosowania:
na stan 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych,

  • za przyjęciem głosowało – 14 radnych
  • wstrzymało się od głosu – 1 radnych
  • przeciw głosowało – 0 radnych

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruchnik za 2002 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 08:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.