Nieodpłatne przyjęcia na Gminę Pruchnik gruntu od Gminy Roźwienica położonego w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 188/XXIV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia na Gminę Pruchnik gruntu od Gminy Roźwienica położonego w Pruchniku.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami (jednolity tekst ustawy z 2010 roku Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zmianami),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przyjęcie od Gminy Roźwienica niżej wymienionych gruntów w Pruchniku oznaczonych jako działki:

  • działka numer 2363 o powierzchni 0, 1714 ha - droga
  • działka numer 2470 o powierzchni 0, 1878 ha - woda (rów)

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nieodpłatne przyjęcia na Gminę Pruchnik gruntu od Gminy Roźwienica położonego w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2013 06:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.