Dokonanie zamiany gruntu w Jodłówce.

UCHWAŁA Nr 187/XXIV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie: dokonania zamiany gruntu w Jodłówce.

Działając na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 1 ar. 18 ust. 2 p 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym / tekst jednolity ustawy. Dz. U. Nr. 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1, art.15 ust.1 i art 37 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami (jednolity tekst ustawy z dnia z 2010 roku Dz. U. Nr. 102 poz. 651 ze zmianami),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Dokonać zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik oznaczonej jako działka Nr 2482/2 o powierzchni 0,0197 ha w Jodłówce Gmina Pruchnik za działki nr 264/1 i 2480/1 o łącznej powierzchni 0,0578 ha w Jodłówce, stanowiące własność P.P. Halejcio Barbara i Halejcio Piotr.
  2. Rozliczenie wartości zamienianych nieruchomości nastąpi zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonanie zamiany gruntu w Jodłówce.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2013 06:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.