Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik w Kramarzówce do sprzedaży.

UCHWAŁA Nr 186/XXIV/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości Gminy Pruchnik w Kramarzówce do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 ze zmianami),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu niżej wymienione nieruchomości Gminy Pruchnik położone w miejscowości Kramarzówka:

  • działka numer 1198 o powierzchni 0,18 ha – KW 67 208
  • działka numer 1200 o powierzchni 0,12 ha - KW 67 208
  • działka numer 1201 o powierzchni 0,10 ha - KW 67 208

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeznaczenie nieruchomości Gminy Pruchnik w Kramarzówce do sprzedaży.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2013 06:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.