Ustalenia diety dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.

UCHWAŁA Nr 46/VI/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie :
Ustalenia diety dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.

Działająca na podstawie art. 37 b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ w związku z pismem Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchwala się diety dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy w wysokości 40 zł - słownie /czterdzieści złotych/ za każdorazowy udział w Sesji Rady, za udział w pracach Komisji w przypadku gdy omawiane będą sprawy sołectwa z udziałem sołtysa.

§ 2.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenia diety dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.