Uchwalenie statutów sołectw z terenu gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 47/VI/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie :
uchwalenia statutów sołectw z terenu gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7,art.35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póź. zm. gminy Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Uchwala się statuty sołectw z terenu gminy Pruchnik według treści jak w załącznikach od Nr 1 do Nr 10 do niniejszej uchwały :

  1. Statut Sołectwa Pruchnik Dolny - załącznik Nr 1
  2. Statut Sołectwa Pruchnik Górny - załącznik Nr 2
  3. Statut Sołectwa Kramarzówka - załącznik Nr 3
  4. Statut Sołectwa Jodłówka - załącznik Nr 4
  5. Statut Sołectwa Jodłówka Parcelacja - załącznik Nr 5
  6. Statut Sołectwa Świeboda - załącznik Nr 6
  7. Statut Sołectwa Rozbórz Okrągły - załącznik Nr 7
  8. Statut Sołectwa Rozbórz Długi - załącznik Nr 8
  9. Statut Sołectwa Rzepin - załącznik Nr 9
  10. Statut Sołectwa Hawłowice - załącznik Nr 10

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 211/XXVII/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. Rady Gminy Pruchnik w sprawie uchwalenia statutów sołectw z terenu gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie statutów sołectw z terenu gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 08:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
12.12.2005 16:54 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
12.12.2005 16:47 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
12.12.2005 16:47Dodano załącznik "Statut Sołectwa Hawłowice"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:47Dodano załącznik "Statut Sołectwa Rzeplin"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:47Dodano załącznik "Statut Sołectwa Rozbórz Długi"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:46Dodano załącznik "Statut Sołectwa Rozbórz Okrągły"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:46Dodano załącznik "Statut Sołectwa Świebodna"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:45Dodano załącznik "Statut Sołectwa Jodłówka Parcelacja"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:44Dodano załącznik "Statut Sołectwa Jodłówka"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:44Dodano załącznik "Statut Sołectwa Kramarzówka"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:44Dodano załącznik "Statut Sołectwa Pruchnik Górny"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:43Dodano załącznik "Statut Sołectwa Pruchnik Dolny"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:43Usunięto załącznik "Statut Sołectwa Jodłówka"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:43Usunięto załącznik "Statut Sołectwa Kramarzówka"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:43Usunięto załącznik "Statut Sołectwa Pruchnik Dolny"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:43Usunięto załącznik "Statut Sołectwa Pruchnik Górny"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:38 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
12.12.2005 16:34Dodano załącznik "Statut Sołectwa Jodłówka"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:33Dodano załącznik "Statut Sołectwa Kramarzówka"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:33Zmieniono tytuł załącznika z "Status Sołectwa Pruchnik
Dolny" na "Statut Sołectwa Pruchnik Dolny"
(Administrator BIP)
12.12.2005 16:33Dodano załącznik "Statut Sołectwa Pruchnik Górny"
(Administrator BIP)