Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 48/VI/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie :
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 24 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich /Dz. z 2003 r. Nr 33 poz. 264/ oraz rozporządzenie z 25.03.2002 r. w sprawie ustalania oraz sposobu dokonania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie stanowiących własność pracodawcy /Dz. U Nr 27poz. 271/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie dla Wójta Gminy Pruchnik w wysokości:

    1. Wynagrodzenie zasadnicze - 3.265
    2. Dodatek funkcyjny - 1.095
    3. Dodatek specjalny 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
    4. Dodatek za wieloletnią pracę 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Ustala się limit za używanie własnego samochodu osobowego dla celów służbowych dla Wójta Gminy Pruchnik w wysokości: 300 km na terenie gminy miesięcznie.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 41/V/2003 Rady Gminy Pruchnik z dnia 27 lutego 2003 rok w sprawie ustalenia diet dla Radnych Gminy Pruchnik oraz wynagrodzenie Wójta Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 08:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż