Pruchnik  2013-06-21

 

Nr IZ 271/11/2013

 

Unieważnienie postępowania

Działając na podstawie art. .93 ust1 pkt4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póż. zm.) Burmistrz Pruchnika informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego NR IZ 271/11/2013 ogłoszonego   na PORTALU UZP pod nr  96229 - 2013; data zamieszczenia: 31-05-2013  pod nazwą:

„Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik”  zostaje unieważnione.

UZASADNIENIE

Na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 ustawy pzp Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe.

W prowadzonym postępowaniu oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:21.06.2013 09:56
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:21.06.2013 09:56